دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

شما اینجا هستید: اطلاعیه / دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج
دسته بندی: اطلاعیه ها | نویسنده: موسسه مطالعات حقوق عمومی | تاریخ ارسال: 1396-بهم-06

?اطلاعیه

احتراما
به استحضار می رساند، گواهی های حضور در نشست تنقیح قوانین چهار و پنج آماده تحویل به شرکت کنندگان است. برای دریافت گواهی خود می توانید به ساختمان موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران مراجعه نمایید.

موقتا امکان ارسال دیدگاه‌ وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه‌ وجود ندارد