کارگاه حقوق زنان- گزارش

کارگاه حقوق زنان- گزارش

شما اینجا هستید: گزارشها / کارگاه حقوق زنان- گزارش
دسته بندی: گزارشها | نویسنده: موسسه مطالعات حقوق عمومی | تاریخ ارسال: 1396-دی-15
1 2

کارگاه حقوق زنان بررسی حقوقی و قضایی لایحه منع خشونت علیه زنان

كارگاه بررسی حقوقي و قضايی لايحه منع خشونت عليه زنان در تاريخ ١٣دی ماه ١٣٩٦ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران برگزار گرديد.

اين جلسه در بخش اول با سخنراني خانم دكتر  زهرا داور، عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد، آغاز و با سخنرانی خانم ظريفه قاسمی، كارشناس ارشد حقوق بشر، و جناب آقای دكتر سيد علی كاظمی، مشاور محترم معاون قوه قضائيه ادامه پيدا كرد، در نهايت بخش اول با پرسش و پاسخ،به پايان رسيد.

بخش دوم كارگاه با سخنرانی جناب آقای دكتر سيد جعفر كاظم پور سرپرست محترم اداره كل تدوين لوايح و قوانين قوه قضايه، آغاز و با سخنراني خانم فاطمه حسین قلی لو، كارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل، ادامه پيدا كرد و در نهايت با پرسش و پاسخ به پايان رسيد.

 

بخش اول

-خانم دكتر داور، ضمن بيان چرايي حقوق زن و  امنيت انساني و كرامت زن، لايحه را، قانوني پيشرو و قابل تامل در حوزه حقوق زن دانستند و متن اوليه لايحه را از دو جنبه محتوايي و ساختاري بررسي و به نكاتي اشاره نمودند.

ايشان در تحليل محتوايي، در زمينه آداب و رسوم ناپسند كه در لايحه بدان اشاره شده است، بر بازتعريف بومي مفاهيم تأكيد نمودند و زمينه سازي براي ورود قانون به حريم خانواده را بسيار مهم دانستند.

همچنين با اشاره به اين كه مراكز درگير در لايحه بسيار زيادند، امر فرهنگسازي و آموزش را چالش بزرگي براي زمينه سازي اجراي قوانين دانستند و در زمينه متولي اين فرهنگ سازي سوالاتي را مطرح نمودند.

در نهايت، در تحليل ساختاري لايحه، با اشاره به ايجاد مراكز مختلفي كه به موجب اين لايحه در دستور كار قرار خواهند گرفت؛ از جمله شعب ويژه براي دادگاه ها،ايجاد مراكز معاضدت، ايجاد نهادهاي معين (مراكز مددكاري و مشاوره) به لزوم فرهنگسازي و ايجاد زمينه هاي اجتماعي، حقوقي و مالي لازم در اين خصوص تاكيد نمودند.

-در ادامه خانم ظريفه قاسمي؛ تعاريف حقوقيِ واژه خشونت عليه زنان را مطرح و ريشه هاي اين خشونت را بيان نمود و به بررسي آمار سياه در زمينه خشونت عليه زنان و به خصوص خشونت خانگي در ايران و چرايي پذيرش خشونت توسط زنان پرداختند و با بيان اين كه كليشه هاي جنسيتي و هنجارهاي اجتماعي تاثير بسزايي در ميزان خشونت عليه زنان دارند و تنها مختص ايران نيستند گزارش هايي از سازمان جهاني بهداشت و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در زمينه ميزان خشونت عليه زنان در جهان را بررسي نمودند، در نهايت   تغيير اين كليشه ها و هنجار ها را زمينه ساز اجراي قوانين و در نهايت مهار خشونت عليه زنان دانستند.

-در ادامه دكتر كاظمي، ضمن بيان مقدماتي در زمينه چرايي تدوين لايحه و ضرورت پركردن خلاء هايي كه در قوانين نسبت به زنان وجود دارد، به بيان چالش هاي موجود در حوزه فرهنگي و حقوقي كه مبناي خشونت عليه زنان مي باشند، پرداختند؛ و ابتدا پيشينه بين المللي تلاش براي منع قانوني خشونت عليه زنان در اعلاميه ها و اجلاس ها و تفاسير و كنوانسيون هاي بين المللي را بيان نمودند.

در ادامه آيات و احاديثي كه مبناي تدوين لايحه خشونت عليه زنان بوده اند را بيان، و به بررسي سير تحول قوانين مختلف از جمله قوانين اساسي و مدني و جزايي در زمينه برخورد با خشونت عليه زنان تا به امروز پرداختند و وضعيت زنان در قوانين كشور هاي مختلف را بررسي نمودند،

در پايان بخش اول؛ دكتر كاظمي و دكتر داور به  پرسش هاي طرح شده از سوي حضار پاسخ دادند.

 

بخش دوم

-آقاي دكتر كاظم پور، ضمن بيان اين كه لايحه منع خشونت عليه زنان در مراحل پاياني تدوين خود قرار دارد، خلاصه اي از فرايند تدوين لايحه را بيان نمودند؛ ايشان تلاش براي  تدوين چنين لايحه اي را ١٠سال عنوان كردند، كه در نهايت با  طرح پيشنهاد از سوي معاونت زنان دولت، به معاونت حقوقي قوه قضائيه ارجاع شده است، ايشان لايحه را حاصل تلاش و هم فكري حقوقدان حوزه هاي مختلف از جمله خصوصي، كيفري، عمومي و اساتيد حوزوي عنوان نمودند كه شامل اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي و جرم انگاري و همچنين اقدامات حمايتي مي باشد. همچنین اصلاح باورها و فرهنگ هاي خشونت زا را يكي از آرمانهاي لايحه دانستند و در ادامه به بررسي چندين ماده از مواد لايحه به صورت جزئي پرداختند.

-در ادامه خانم حسین قلی لو به بررسی تغییر نهاد های اجتماعی برای مقابله با خشونت علیه زنان پرداختند و راه کارهای مختلف حقوقی و اجتماعی  را در سطح ملی و بین المللی جهت تغییر نهاد ها بررسی نمودند . وی با بیان این که رفع خشونت علیه زنان نیازمند تمرکز مستمر دولتها،سازمانهای بین المللی و جوامع مدنی و پژوهشی است، توجه به علل زیربنایی خشونت به وسیله برنامه های آموزشی،حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات،احترام به حقوق بشر و موضوعات جنسیتی و به تبع آن ریشه کن شدن کلیشه های قالبی جنسیتی را در جهت رفع خشونت علیه زنان مهم ارزیابی کردند. در آخر كارگاه با پرسش و پاسخ حضار پايان يافت .

 

 

 

 

دیدگاه‌ شما