دربـاره ما

شما اینجا هستید: دربـاره ما

مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ برابر اساسنامه مصوب به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح فعالیت‌های علمی و توسعه توازن کیفی نیروی متخصص و بهبود امور آموزشی- پژوهشی و مطالعه و انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی تأسیس شده است.

وظایف و اختیارات

 • انجام تحقیقات و مطالعات علمی-پژوهشی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و صاحبنظران حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر؛
 • تحقیق، مطالعه، تحلیل و مقایسه مباحث و تحولات حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر در نظام های مختلف؛
 • انحام تحقیقات و اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز موسسات و مراجع دولتی، عمومی و خصوصی در زمینه های مرتبط با حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر؛
 • ارائه ی مشاوره و همکاری با نهادها، موسسات و دستگاه ها در زمینه ی ارزیابی و بازنگری علمی و اجرای طرح ها و برنامه ها آموزشی و پژوهشی مورد نیاز در زمینه های مرتبط با حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر؛
 • تشکلیل کنفرانس ها و سمینارهای علمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و مشارکت در برگزرای آنها؛
 • راه اندازی بانک های اطلاعاتی و پایگاههای اینترنتی؛
 • تدوین، ترجمه، تالیف و نشر کتب، مقالات، نشریات، جزوات و بروشورهای آموزشی، تحقیقی و تحلیلی در حوزه های مختلف حقوق عمومی، حقوق بین اللمل و حقوق بشر؛
 • بررسی و مطالعه ی جامع در جهت شناسایی و رفع خلاهای موجود در زینه های مرتبط و ارائه ی راه حل های موثر در تقویت و اصلاح شاخه های مختلف حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر؛
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی و امور مشاوره ای در حوزه های داخلی و بین المللی؛
 • جذب و استفاده از همکاری محققان و صاحب نظران در اجرای پروژه های تحقیقاتی؛
 • برقراری اتباط و تعامل با موسسات، سازمان ها و مجامع عملی-پژوهشی داخلی و خارجی در راستای تحقق وظایف و اهداف موسسه؛
 • برگزاری نشست ها، سخنرانی ها، جلسات هم اندیشی، کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقق بشر.

زمینه های همکاری

این موسسه با بهره مندی از توان علمی اساتید و پژوهشگران متخصص و مجرب آماده ی همکاری و تامین نیازهای پژوهشی و آموزشی در خصوص کلیه ی مسایل و موضوعات حقوقی در گرایش های حقوق عمومی، حقوق بین المل و حقوق بشر است.

الف- امور پژوهشی و تحقیقاتی

 • پذیرش و انجام هرگونه امور پژوهشی و تحقیقاتی در زمین مطالعات رشته ی حقوق عمومی از جمله مبانی حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین الملل عمومی، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق تامین اجتماعی، حقوق شهری و شهرسازی، حقوق استخدامی، حقوق منابع طبیعی، حقوق بشر و …؛
 • پذیرش و اجرای طرح های و برنامه های پژوهشی بین رشته ای مانند حقوق صنعتی، حقوق حمل و نقل، حقوق اراضی، حقوق انرژی، حقوق سایبر و …؛
 • تهیه، تنظیم و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز اعم از لوایح و طرح های قانونی و مقررات دولتی؛
 • بررسی و اظهار نظر پیرامون پیش نویس لوایح و طرح های قانونی و مقررات دولتی؛
 • اجرای پروژوه های مطالعاتی و کاربردی در خصوص تهیه، بازنگری، اصلاح، تنقیح و جمع آوری مجموعه قوانین و مقررات دولتی و  عمومی؛
 • اجرای پروژه های مطالعاتی در زمینه ی مسایل حقوقی مورد نیاز سازمانها و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی.

ب- امور آموزشی

 • برگزاری دوره ها، همایش ها، کنفرانس ها، گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق عمومی، حقوق عمومی و حقوق بشر و موارد تخصصی مورد نیاز؛
 • تهیه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی حقوقی و مورد نیاز سازمان ها و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی؛
 • برگزاری دوره های اموزشی ضمن خدمت و ارتقای سطح دانش حقوقی کارکنان نهادهای دولتی و غیر دولتی؛
 • تامین کلیه ی نیازهای آموزشی حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر و موارد تخصصی مرتبط در سطوح مختلف؛

ج- امور ترجمه، تالیف و انتشار

 • ترجمه ی کتب، مقالات و سایر متون و منابع حقوقی مرتبط با حقوق عمومی از زبان های انگلیسی، فرانسوی و عربی به فارسی؛
 • تالیف کتب و سایر متون و منابع حقوقی مورد نیاز در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر؛
 • مشارکت در ترجمه ی وتالیف کتب و سایر متون و منابع حقوقی؛
 • چاپ و انتشار کتب، مقالات و سایر متون و منابع حقوقی و مشاوره و مشارکت در آن.